Комплексне рішення в області комерційної безпеки, яке представляє собою всебічне вивчення стану захищеності бізнесу на предмет виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз. Знання основних вразливих місць в системі безпеки компанії дозволяє своєчасно виявляти і по можливості ліквідувати існуючі загрози, не чекаючи настання негативних наслідків.